" />آغاز دهه فجر گرامی باد. - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته