اولین همایش سراسری مدیران کنترل کیفیت کشور

اولین همایش سراسری مدیران کنترل کیفیت کشور

نقش ارتقاء کیفیت در حماسه اقتصادی

۱۶ آبان سال۱۳۹۲

irtci-92-1 irtci-92-2

شما ممکن است این را هم بپسندید