پیام روز جهانی استاندارد با شعار: “استانداردها، تراز کننده میدان رقابت”

دسته: آخرین مطالب
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۲ مهر ۱۳۹۳

پیام روز جهانی استاندارد با شعار: “استانداردها، تراز کننده میدان رقابت”

ما در جهانی زندگی میکنیم که دستخوش دگرگونی های ژرف در تمام سطوح می باشد . نظامهای اقتصادی هیچگاه تا به این حد به یکدیگر وابسته نبوده اند. امروزه کالاهایی که در یک بازار مصرف میشوند دیگر صرفا “ساخت یک کشور نیستند” آنها “جهانی ساخته شده اند”. پیش از آنکه کالاها به دست مصرف کننده نهایی برسند، از کشورهای مختلفی عبور می کنند که نیروی کار انسانی یا تجهیزات مورد استفاده در آن ها سبب افزودن ارزش به محصول نهایی می شوند.

بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که از استانداردهای بین المللی بهره می گیرند، اخذ گواهی برای محصول خود را آسانتر یافته و از قدرت رقابتی بهتر و امکان فروش در هر نقطه ای از جهان برخوردار می شوند. با استفاده از استانداردهای بین المللی، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط قادر خواهند بود در زنجیره ارزش جهانی حضور داشته باشند و از مزیت انتقال فناوری سود برند.
کشورهای که استانداردهای بین المللی را در سیاست ها و مقررات خود وارد کرده اند بهتر میتوانند از مردم خود محااظت نمایند و برای انتخاب کالاهای با کیفیت فرصت بیشتری به آنان ارایه دهند.در جهان چند قطبی که نفوذ و وزن اقتصادی نظامهای در حال ظهور برمحور تغییر موازنه قدرت جهانی است، استانداردهای بین المللی سب افزایش تجارت ، چیرگی بر موانع کاذب کسب و کار و کمک به تراز کردن میدان رقابت میشوند.
این امر موج افزایش توان رقابتی شرکت ها، صنایع و نظام های اقتصادی را فراهم آورده، صادرات را برایشان آسان تر نموده و سب تنوع در سطوح ملی و بین المللی میشود.

مترجم: فاطمه عرفانیان تقوایی- معاون دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل


نوشته شده توسط:info@iseei.net - 564 مطلب
بازدید: ۵۳
برچسب ها: