اطلاعیه » اعلام نمرات آزمون مورخ ۹۵/۰۵/۱۴ ساماندهی نصابان و سرویسکاران

دسته: آخرین مطالب , اطلاعیه ها
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۵

 

 

نمرات چهار رسته امتحانی به شرح ذیل اعلام میگردد:
افرادی که کد ملی آنها در لیست های اعلامی موجود نیست امتیاز لازم جهت ثبت نام در دوره های آموزشی را بدست نیاورده اند.

جهت ثبت نام در این دوره های آموزشی با در دست داشتن مدارک

۱- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
۲- سه قطعه عکس ۴*۳
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی

به یکی از  دو دانشگاه علمی و کاربردی ذیل مراجعه نمائید:

۱- دانشگاه علمی کاربردی کوشا به آدرس: تهران- کیلومتر۴ جاده مخصوص کرج سه راه شیشه مینا جنب شهرک فرهنگیان تلفن:۴۴۵۴۰۰۳۳-۳۶
۲- دانشگاه علمی کاربردی آسانسور دماوند: تهران – خیابان دماوند – خیابان اتحاد – خیابان نوزدهم غربی پلاک ۲۱  تلفن: ۷۷۳۳۴۵۹۴-۷۷۳۲۴۱۴۹-۷۷۳۴۹۲۲۱

لیست پذیرفته شدگان آزمون الکتریکال و راه اندازی
ردیفکد ملی
۱۰۰۶-۵۶۳۸۶-۷
۲۱۳۷-۶۸۴۳۳۹-۰
۳۰۰۷-۹۰۰۸۹۳-۳
۵۳۲۵-۳۳۳۴۴۸-۱
۶۶۴۷-۹۸۱۰۹۰-۲
۸۳۹۳-۴۵۷۱۵۸-۶
۹۰۴۹-۰۳۱۲۵۲-۷
۱۰۶۵۸-۹۵۹۵۶۴-۱
۱۱۳۲۲-۰۵۷۸۸۶-۴
۱۲۰۰۶-۳۵۴۹۰۰-۱
۱۴۴۳۲-۰۸۰۴۲۷-۹
۱۵۵۱۹-۹۹۱۶۱۳-۰
۱۶۰۰۷-۱۹۰۷۰۳-۳
۱۷۰۰۷-۰۲۵۷۸۸-۴
۱۸۰۰۷-۰۸۵۳۶۸-۱
۱۹۳۹۳-۳۱۰۶۴۲-۷
۲۰۰۰۶-۳۳۹۳۷۲-۷
۲۱۰۰۵-۸۲۷۸۰۸-۷
۲۲۱۴۶-۶۸۰۷۷۹-۲
۲۳۰۰۶-۵۴۵۹۵۱-۲
۲۴۰۴۵-۱۱۶۳۹۱-۵
۲۵۱۵۳-۱۴۵۵۶۹-۷
۲۶۰۷۸-۰۴۵۳۹۷-۲
۲۸۰۴۲-۱۹۲۰۵۱-۳
۲۹۰۷۹-۳۸۵۲۷۹-۱
۳۰۵۱۷-۹۷۰۶۰۵-۱
۳۱۳۹۲-۰۲۱۱۹۵-۲
۳۲۱۳۷-۹۳۴۳۸۹-۵
۳۳۰۰۷-۷۹۴۹۷۱۲-۸
۳۵۰۰۷-۵۱۵۰۸۰-۸
۳۶۰۴۴-۰۴۷۵۷۷-۵
۳۷۴۰۳-۲۴۰۴۳۵-۶
۳۸۲۶۹-۰۴۵۸۳۲-۲
۳۹۰۹۴-۵۱۴۲۵۴-۴
۴۰۰۰۱-۷۷۰۴۷۱-۵
۴۱۰۰۵-۲۳۳۸۲۹-۰
۴۲۰۰۷-۹۴۵۱۵۶-۱
۴۳۵۵۷-۰۰۲۴۷۴-۳
۴۴۳۹۳-۱۷۷۹۵۹-۹
۴۵۳۹۳-۴۷۷۳۳۱-۱
۴۶۱۷۲-۸۱۶۴۴۹-۴
۴۷۰۰۱-۰۳۰۲۹۳-۱
۴۸۰۰۶-۸۹۹۳۴۴-۷
۴۹۱۷۲-۰۱۰۱۲۳-۱
۵۰۳۲۵-۷۱۷۹۵۰-۲
۵۲۰۰۷-۶۲۹۸۱۳-۲
۵۳۰۷۸-۰۰۱۲۵۱-۴
۵۵۰۷۸-۰۵۳۹۳۷-۰
۵۶۳۹۲-۰۴۳۶۷۸-۴
۵۷۰۷۸-۰۱۴۳۶۳-۹
۵۸۰۰۱-۱۷۱۵۵۷-۱
۵۹۰۰۸-۰۵۳۶۴۲-۵
۶۰۳۹۲-۰۲۸۱۹۷-۷
۶۱۰۰۱-۶۵۱۰۳۲-۱
۶۲۰۸۲-۹۶۹۴۶۷-۶
۶۳۰۰۷-۳۴۵۲۰۵-۱
۶۴۴۸۹-۹۹۳۵۱۰-۲
۶۵۰۰۶-۳۴۸۵۶۵-۶
۶۶۰۰۱-۰۰۷۴۶۱۰-۲
۶۷۰۰۶-۱۹۰۱۱۰-۵
۶۸۰۰۱-۱۲۴۹۱۸-۸
۶۹۰۰۶-۸۳۰۴۸۶-۲
۷۰۰۰۶-۵۸۶۱۳۳-۷
۷۲۰۷۹-۳۸۵۱۶۰-۲
۷۳۱۶۵-۰۴۰۹۷۸-۸
۷۴۵۵۶-۰۰۵۹۷۱-۴
۷۵۰۰۱-۵۷۲۹۸۳-۴
۷۷۰۰۶-۳۰۰۲۶۱-۲
۷۸۰۰۱-۶۱۱۸۲۲-۷
۷۹۰۰۷-۷۰۶۸۲۱-۱
۸۰۰۰۷-۲۰۹۴۰۲-۸
۸۱۴۱۳-۳۳۱۷۹۵-۵
۸۲۰۰۶-۰۱۸۹۲۶-۶
۸۳۰۰۷-۵۲۲۲۵۲-۳
۸۴۲۷۱-۰۰۵۳۹۹-۳
۸۵۴۲۲-۴۳۲۷۴۳-۲
۸۶۰۰۶-۴۷۴۸۰۵-۷
۸۷۰۰۱-۱۷۷۲۵۱-۴
۸۸۴۵۶-۰۱۱۶۸۰-۶
۸۹۰۰۸-۳۸۸۳۱۹-۳
۹۰۱۷۲-۸۷۸۲۸۳-۱
۹۱۱۴۵-۰۷۴۹۳۹۹
۹۲۰۰۵-۷۶۳۷۱۲-۱
۹۳۰۰۴-۶۹۳۷۴۴-۷
۹۴۰۴۵-۱۴۲۰۱۴-۴
۹۵۱۳۸-۰۰۷۰۸۳-۱
۹۶۱۶۷-۲۶۶۱۹۴-۳
۹۷۲۸۴-۰۰۵۹۰۰-۲
۹۸۰۰۶-۳۰۰۲۶۱-۲
۹۹۳۹۳-۴۴۴۲۹۸-۶
۱۰۰۴۸۳-۹۹۴۹۹۶-۴
۱۰۱۰۰۶-۳۷۷۱۴۹۷
۱۰۲۰۰۵-۶۸۷۳۵۹-۱
۱۰۳۰۰۷.۴۲۸۰۲۴-۴
۱۰۴۱۳۸-۱۹۳۱۴۸-۰
۱۰۵۱۴۵-۰۳۷۲۱۹-۸
۱۰۶۴۳۱-۰۱۵۶۷۶-۲
۱۰۷۰۰۸-۰۰۳۰۸۶-۶
۱۰۸۱۶۳-۹۲۰۱۵۸-۰
۱۰۹۲۶۸-۰۰۸۴۰۵-۵
۱۱۰۰۷۹-۳۸۰۳۲۵-۱
۱۱۱۰۴۵-۱۲۷۴۵-۲

لیست پذیرفته شدگان درب و ریل
ردیفکد ملی
۱۰۰۷-۱۹۰۷۰۳-۳
۲۰۹۴-۵۵۱۸۹۱-۹
۳۰۰۶-۳۳۹۳۷۲-۷
۴۱۵۳-۱۴۵۵۶۹-۷
۵۲۸۴-۰۰۵۹۰۰-۲
۶۱۳۷-۹۳۴۳۸۹-۵
۷۰۰۶-۴۷۴۸۰۵-۷
۸۰۰۷-۰۲۵۷۸۸-۴
۹۵۱۷-۹۷۰۵۰۵-۱
۱۰۵۱۹-۸۹۵۷۱۴-۳
۱۱۰۴۵-۱۴۲۰۱۴-۴
۱۲۰۰۱-۱۷۷۲۵۱-۴
۱۳۰۰۱-۶۵۱۰۳۲-۱
۱۴۶۵۸-۹۵۹۵۶۴-۱
۱۵۳۲۵-۷۱۷۹۵۰-۲
۱۶۰۰۶-۳۴۸۵۶۵-۶
۱۷۰۰۷-۳۴۵۲۰۵-۱
۱۸۱۷۲-۸۷۸۲۸۳-۱
۱۹۰۴۲-۱۹۲۰۵۱-۳
۲۰۴۵۶-۰۱۱۶۸۰-۶
۲۱۱۶۷-۲۶۶۱۹۴-۳
۲۲۳۹۲-۰۲۱۱۹۵-۲
۲۳۰۰۶-۸۹۹۳۴۴-۷
۲۴۵۵۶-۰۰۵۹۷۱-۴
۲۵۰۰۵-۷۶۳۷۱۲-۱
۲۶۰۷۸-۰۵۳۹۳۷-۰
۲۷۱۷۲-۸۱۶۴۴۹-۴
۲۸۴۳۲-۴۳۲۷۴۳-۲
۲۹۰۰۵-۲۳۳۸۲۹-۰
۳۰۳۲۵-۳۳۳۴۴۸-۱
۳۱۱۷۲-۰۱۰۱۲۳-۱
۳۲۰۰۶-۵۴۵۹۵۱-۲
۳۳۰۷۹-۳۸۵۲۷۹-۱
۳۴۴۳۱-۰۱۵۶۷۶-۲
۳۵۰۸۲-۹۶۹۴۶۷-۶
۳۶۰۴۵-۱۲۰۷۸۹-۰
۳۷۰۰۴-۹۴۵۱۵۶-۱
۳۸۳۹۳-۴۷۷۳۳۱-۱
۳۹۰۰۵-۷۱۱۱۱۷-۰
۴۰۰۰۶-۹۵۵۲۴۳-۶
۴۱۵۱۹-۹۹۱۶۱۳-۰
۴۲۰۷۸-۰۴۵۳۹۷-۲
۴۳۰۰۷-۶۲۹۸۱۳-۲
۴۴۳۹۳-۱۷۷۹۵۹-۹
۴۵۰۷۸-۰۲۸۴۶۶-۶
۴۶۰۰۱-۱۷۱۵۵۷-۱
۴۷۰۴۵-۱۲۷۴۵۲-۰
۴۸۰۷۹-۴۲۰۷۹۹-۵
۴۹۰۰۶-۸۳۰۴۸۶-۲
۵۰۱۳۸-۰۰۷۰۸۳-۱
۵۱۳۹۳-۴۱۰۸۲۴-۵
۵۲۰۹۸-۹۷۰۸۱۶-۳
۵۳۲۷۱-۰۰۵۳۹۹-۳
۵۴۰۷۸-۰۱۴۳۶۳-۹
۵۵۰۴۴-۰۳۵۸۱۴-۰
۵۶۰۰۵-۸۲۷۸۰۸-۷
۵۷۰۰۸-۰۰۳۰۸۶-۶
۵۸۰۰۱-۰۳۰۲۹۳-۱
۵۹۳۹۳-۴۵۷۸۵۸-۶
۶۰۴۸۹-۹۹۳۵۱۰-۲
۶۱۳۹۳-۳۱۰۴۴۲-۷
۶۲۰۷۸-۰۰۱۳۵۱-۴

لیست پذیرفته شدگان آزمون مکانیکال
ردیفکد ملی
۱۰۹۴۵۵۱۸۹۱۹
۲۰۷۹۳۸۵۱۶۰۲
۳۵۱۹۹۹۱۶۱۳۰
۴۰۰۶۳۷۷۱۴۹۷
۵۰۰۸۰۵۳۶۴۲۵
۶۰۰۷۳۴۵۲۰۵۱
۷۰۰۷۱۹۰۷۰۳۳
۸۰۰۶۳۳۹۳۷۲۷
۹۲۸۴۰۰۵۹۰۰۲
۱۰۵۱۹۸۹۵۷۱۴۳
۱۱۱۳۷۹۳۴۳۸۹۵
۱۲۰۰۷۰۲۵۷۸۸۴
۱۳۰۰۵۲۳۳۸۲۹۰
۱۴۰۰۶۴۷۴۸۰۵۷
۱۵۳۹۳۴۷۷۳۳۱۱
۱۶۰۰۱۱۷۷۲۵۱۴
۱۷۰۰۱۵۷۲۹۸۳۴
۱۸۱۵۳۱۴۵۵۶۹۷
۱۹۰۰۱۱۲۴۹۱۸۸
۲۰۰۰۵۷۶۳۷۱۲۱
۲۱۱۳۸۱۹۳۱۴۸۰
۲۲۱۷۲۸۱۶۴۴۹۴
۲۳۳۲۵۳۳۳۴۴۸۱
۲۴۰۷۹۳۸۰۳۲۵۱
۲۵۱۷۲۸۷۸۲۸۳۱
۲۶۰۸۲۹۶۹۴۶۷۶
۲۷۱۷۲۰۱۰۱۲۳۱
۲۸۳۹۲۰۲۸۱۹۷۷
۲۹۲۷۱۰۰۵۳۹۹۳
۳۰۰۰۷۴۲۸۰۲۴۴
۳۱۰۰۴۶۹۳۷۴۴۷
۳۲۳۹۲۰۴۳۶۷۸۴
۳۳۰۰۶۹۱۶۳۸۵۵
۳۴۶۵۸۹۵۹۵۶۴۱
۳۵۴۵۶۰۱۱۶۸۰۶
۳۶۰۰۷۶۲۹۸۱۳۲
۳۷۰۰۶۸۹۹۳۴۴۷
۳۸۳۲۵۷۱۷۹۵۰۲
۳۹۰۰۵۷۱۱۱۱۷۰
۴۰۰۰۶۹۵۵۲۴۳۶
۴۱۰۴۵۱۲۰۷۸۹۰
۴۲۰۰۷۰۸۵۳۶۸۱
۴۳۱۶۳۹۲۰۱۵۸۰
۴۴۰۴۵۱۴۲۰۱۴۴
۴۵۰۰۶۳۰۰۲۶۱۲
۴۶۰۰۶۵۴۵۹۵۱۲
۴۷۰۰۶۳۵۴۹۰۰۱
۴۸۱۴۵۰۷۴۹۳۹۹
۴۹۱۶۷۲۶۶۱۹۴۳
۵۰۰۰۶۰۱۸۹۲۶۶
۵۱۰۰۱۶۵۱۰۳۲۱
۵۲۰۰۴۹۴۵۱۵۶۱
۵۳۴۳۱۰۱۵۶۷۶۲
۵۴۰۰۶۱۹۰۱۱۰۵
۵۵۰۰۵۳۸۹۸۷۹۶
۵۶۰۰۶۵۸۶۱۳۳۷
۵۷۰۰۷۵۲۲۲۵۲۳
۵۸۵۵۶۰۰۵۹۷۱۴
۵۹۰۰۱۱۷۱۵۵۷۱
۶۰۳۹۳۱۷۷۹۵۹۹
۶۱۳۹۲۰۵۷۸۸۶۴
۶۲۰۷۹۳۸۵۲۷۹۱
۶۳۰۷۸۰۲۸۴۶۶۶
۶۴۰۷۸۰۴۵۳۹۷۲
۶۵۴۸۹۹۹۳۵۱۰۲
۶۶۰۴۵۱۲۷۴۵۲۰
۶۷۰۵۸۹۷۰۸۱۶۳
۶۸۳۹۳۳۱۰۴۴۲۷
۶۹۴۳۲۴۳۲۷۴۳۲
۷۰۰۰۸۰۰۳۰۸۶۶
۷۱۰۰۱۰۳۰۲۹۳۱
۷۲۰۴۹۰۳۱۲۵۲۷
۷۳۰۰۶۳۴۸۵۶۵۶
۷۴۳۹۲۰۲۱۱۹۵۲
۷۵۰۴۲۱۹۲۰۵۱۳
۷۶۰۰۴۱۳۳۱۷۵۵
۷۷۱۳۸۰۰۷۰۸۳۱
۷۸۳۹۳۴۵۷۸۵۸۶

لیست پذیرفته شدگان آزمون سرویس نگهداری
شمارهشماره ملی
۱۰۰۶-۳۳۹۳۷۲-۷
۲۵۱۷-۹۷۰۶۰۵-۱
۳۰۷۹-۳۸۵۱۶۰-۲
۴۰۰۵-۷۶۳۷۱۲-۱
۵۰۰۷-۰۲۵۷۸۸-۴
۶۰۰۶-۴۷۴۸۰۵-۷
۷۰۰۵-۸۲۷۸۰۸-۷
۸۰۰۷-۱۹۰۷۰۳-۳
۹۲۸۴-۰۰۵۹۰۰-۲
۱۰۰۰۵-۲۳۳۸۲۹-۰
۱۱۱۴۶-۶۸۰۷۷۹-۲
۱۲۳۲۵-۳۳۳۴۴۸-۱
۱۳۶۵۸-۹۵۹۵۶۴-۱
۱۴۰۰۸-۳۵۳۱۹۸-۱
۱۵۰۰۸-۰۵۳۶۴۲-۵
۱۶۰۰۷-۶۱۸۷۸۶-۱
۱۷۰۴۵-۱۴۲۰۱۴-۴
۱۸۰۰۱-۱۷۱۵۵۷-۱
۱۹۳۲۵-۷۱۷۹۵۰-۲
۲۰۱۳۷-۹۳۴۳۸۹-۵
۲۱۰۹۴-۵۱۴۲۵۴-۴
۲۲۲۶۵-۹۷۹۸۹۴-۱
۲۳۰۰۶-۳۰۰۲۶۱-۲
۲۴۰۰۱-۳۸۰۰۱۱-۶
۲۵۰۴۵-۱۲۷۴۵۲-۰
۲۶۰۴۵-۱۱۶۳۹۱-۵
۲۷۰۰۱-۷۷۰۴۷۱-۵
۲۸۳۲۲-۰۵۷۸۸۶-۴
۲۹۰۴۵-۲۴۸۸۸۰-۱
۳۰۰۰۷-۷۹۴۹۷۱۲-۸
۳۱۳۹۳-۴۷۷۳۳۱-۱
۳۲۰۰۶-۵۴۵۹۵۱-۲
۳۳۱۷۲-۸۷۸۲۸۳-۱
۳۴۰۰۶-۸۹۹۳۴۴-۷
۳۵۰۴۴-۰۳۵۸۱۴-۰
۳۶۰۷۸-۰۰۱۲۵۱-۴
۳۷۰۰۸-۲۱۱۷۳۰-۶
۳۸۶۴۷-۹۸۱۰۹۰-۲
۳۹۲۷۱-۰۰۵۳۹۹-۳
۴۰۰۰۷-۸۹۸۱۸۳-۲
۴۱۰۰۴-۶۹۳۷۴۴-۷
۴۲۰۰۷-۵۵۳۲۱۸-۲
۴۳۰۰۷-۳۴۵۲۰۵-۱
۴۴۰۰۷-۶۲۹۸۱۳-۲
۴۵۰۰۸-۳۸۸۳۱۹-۳
۴۶۰۸۲-۹۶۹۴۶۷-۶
۴۷۰۰۷-۴۹۴۵۹۷-۱
۴۸۵۱۹-۹۸۴۶۴۴-۲
۴۹۰۰۷-۵۱۵۰۸۰-۸
۵۰۰۰۷-۷۰۶۸۲۱-۱
۵۱۰۷۸-۰۲۸۴۶۶-۶
۵۲۰۴۴-۰۴۷۵۷۷-۵
۵۳۳۹۲-۰۲۰۶۴۰-۱
۵۴۰۰۱-۶۱۱۸۲۲-۷
۵۵۰۰۷-۹۴۵۱۵۶-۱
۵۶۰۰۶-۱۹۰۱۱۰-۵
۵۷۰۰۷-۰۸۵۳۶۸-۱
۵۸۰۰۱-۱۲۴۹۱۸-۸
۵۹۰۰۶-۵۸۶۱۳۳-۷
۶۰۰۰۶-۳۴۸۵۶۵-۶
۶۱۰۰۸-۲۶۲۴۳۹-۹
۶۲۰۴۲-۱۹۲۰۵۱-۳
۶۳۰۷۸-۰۵۳۹۳۷-۰
۶۴۰۰۱-۶۵۱۰۳۲-۱
۶۵۵۵۶-۰۰۵۹۷۱-۴
۶۶۰۰۶-۸۳۰۴۸۶-۲
۶۷۰۰۵-۳۸۹۸۷۹-۶
۶۸۰۰۵-۷۱۱۱۱۷-۰
۶۹۳۹۳-۱۷۷۹۵۹-۹
۷۰۳۹۲-۰۲۸۱۹۷-۷
۷۱۳۹۳-۳۱۰۶۴۲-۷
۷۲۰۷۹-۳۸۵۲۷۹-۱
۷۳۳۹۲-۰۲۱۱۹۵-۲
۷۴۴۰۳-۲۴۰۴۳۵-۶
۷۵۲۶۵-۰۲۶۷۴۶-۱
۷۶۰۴۵-۱۲۰۷۸۹-۰
۷۷۰۷۸-۰۴۵۳۹۷-۲
۷۸۲۶۹-۰۴۵۸۳۲-۲
۷۹۰۰۶-۹۵۵۲۴۳-۶
۸۰۱۶۵-۰۴۰۹۷۸-۸
۸۱۰۰۱-۰۳۰۲۹۳-۱
۸۲۰۰۷-۵۲۲۲۵۲-۳
۸۳۰۰۱-۱۷۷۲۵۱-۴
۸۴۰۰۳-۵۶۵۷۵۵-۳
۸۵۰۷۸-۰۱۴۳۶۳-۹
۸۶۰۶۸-۱۹۵۶۴۵-۳
۸۷۰۴۹-۰۳۱۲۵۲-۷
۸۸۰۰۷-۲۰۹۴۰۲-۸
۸۹۰۴۲-۱۰۰۳۷۵-۸
۹۰۴۸۹-۹۹۳۵۱۰-۲
۹۱۴۵۶-۰۱۱۶۸۰-۶
۹۲۰۰۶-۰۱۸۹۲۶-۶
۹۳۱۴۵-۰۷۴۹۳۹-۹
۹۴۱۷۲-۸۱۶۴۴۹-۴
۹۵۱۷۲-۰۱۰۱۲۳-۱
۹۶۵۱۹-۹۹۱۶۱۳-۰
۹۷۱۵۳-۱۴۵۵۶۹-۷
۹۸۱۲۲-۹۹۷۴۵۸-۱
۹۹۳۹۲-۰۴۳۶۷۸-۴
۱۰۰۰۸۶-۰۰۳۸۵۲-۱
۱۰۱۰۰۱-۵۷۲۹۸۳-۴
۱۰۲۰۰۱-۵۱۰۶۴۵-۴
۱۰۳۴۱۳-۳۳۱۷۹۵-۵
۱۰۴۰۰۶-۷۵۶۵۷۵-۱
۱۰۵۱۲۸-۴۴۶۴۸۵-۷
۱۰۶۴۲۲-۴۳۲۷۴۳-۲
۱۰۷۰۱-۰۰۷۴۶۱۰-۲


نوشته شده توسط:info@iseei.net - 541 مطلب
بازدید: ۶
برچسب ها: