اطلاعیه » اعلام نمرات آزمون مورخ ۹۵/۰۶/۲۵ ساماندهی نصابان و سرویسکاران

دسته: آخرین مطالب , اطلاعیه ها
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

نمرات چهار رسته امتحانی به شرح ذیل اعلام میگردد:
افرادی که کد ملی آنها در لیست های اعلامی موجود نیست امتیاز لازم جهت ثبت نام در دوره های آموزشی را بدست نیاورده اند.

جهت ثبت نام در این دوره های آموزشی حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۷/۰۷ با در دست داشتن مدارک

۱- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
۲- سه قطعه عکس ۴*۳
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی

به یکی از  دو دانشگاه علمی و کاربردی ذیل مراجعه نمائید:

۱- دانشگاه علمی کاربردی کوشا به آدرس: تهران- کیلومتر۴ جاده مخصوص کرج سه راه شیشه مینا جنب شهرک فرهنگیان تلفن:۴۴۵۴۰۰۳۳-۳۶
۲- دانشگاه علمی کاربردی آسانسور دماوند: تهران – خیابان دماوند – خیابان اتحاد – خیابان نوزدهم غربی پلاک ۲۱  تلفن: ۷۷۳۳۴۵۹۴-۷۷۳۲۴۱۴۹-۷۷۳۴۹۲۲۱

درب و ریل

ردیفکد ملی
۱۰۰۶۸۳۰۸۶۲۰
۲۱۳۸۲۲۸۱۱۵۳
۳۶۵۸۰۰۵۰۸۷۱
۴۰۰۶۳۲۸۸۵۹۱
۵۰۰۵۸۷۶۴۰۰۳
۶۰۸۶۰۲۹۳۷۰۱
۷۰۰۵۹۱۹۵۸۰۰
۸۶۴۴۹۸۳۹۹۹۶
۹۰۰۱۶۷۸۵۲۸۲
۱۰۳۳۵۹۴۹۵۵۴۳
۱۱۳۹۷۹۵۲۶۰۲۱
۱۲۴۸۷۹۸۸۹۸۰۶
۱۳۰۰۷۲۳۹۰۰۹۳
۱۴۰۰۷۵۸۷۹۹۳۱
۱۵۰۵۲۰۲۴۱۴۹۵
۱۶۲۶۶۰۰۲۰۲۸۰
۱۷۱۶۳۹۹۰۹۶۳۱
۱۸۰۰۶۱۴۸۵۹۹۳
۱۹۰۶۷۰۱۴۶۸۸۹
۲۰۰۰۸۰۴۶۷۰۹۱
۲۱۰۰۸۱۷۲۰۰۸۴
۲۲۵۱۷۹۷۰۶۶۵۳
۲۳۱۸۲۹۱۵۶۷۴۸
۲۴۵۱۷۹۹۳۷۶۳۹
۲۵۴۱۳۳۰۹۰۱۴۴
۲۶۶۰۱۹۹۸۱۱۲۶
۲۷۳۳۵۹۹۴۳۳۱۷
۲۸۳۳۰۹۵۶۷۴۳۵
۲۹۵۱۷۹۷۹۸۶۵۵
۳۰۰۰۱۱۲۵۷۲۴۵
۳۱۰۰۱۲۳۱۵۹۱۵
۳۲۶۵۹۹۵۶۷۰۴۵
۳۳۴۰۱۱۸۷۴۴۱۸
۳۴۰۰۱۱۵۲۶۱۶۵
۳۵۰۰۷۴۲۴۱۵۱۶
۳۶۰۳۸۶۴۷۵۲۰۲
۳۷۰۰۶۰۸۵۹۵۵۵
۳۸۳۹۹۲۵۱۹۸۷۲
۳۹۰۰۵۶۰۵۶۸۰۱
۴۰۴۰۳۰۹۱۰۰۰۹
۴۱۰۷۵۵۶۷۶۳۰۶
۴۲۱۲۶۱۸۲۳۱۰۹
۴۳۶۰۱۰۰۰۷۵۸۵
۴۴۰۳۲۲۶۵۲۳۰۸

سرویس نگهداری

ردیفکد ملی
۱۱۷۱۸۲۹۰۹۲۶
۲۱۸۲۹۱۵۶۷۴۸
۳۰۰۸۰۹۱۴۲۴۱
۴۲۹۷۲۳۱۷۲۴۶
۵۰۰۱۶۸۳۳۶۶۱
۶۵۰۴۹۶۶۳۰۸۳
۷۵۵۶۰۲۳۵۰۶۷
۸۳۹۳۴۱۰۸۲۷۱
۹۱۶۲۱۳۳۶۹۷۲
۱۰۵۰۲۹۹۵۲۰۷۱
۱۱۲۶۵۹۷۸۶۸۰۱
۱۲۳۹۳۴۷۹۰۵۸۵
۱۳۵۰۴۰۳۸۳۶۴۹
۱۴۰۰۷۵۸۷۹۹۳۱
۱۵۰۰۶۰۸۵۹۵۵۵
۱۶۰۰۶۸۳۰۸۶۲۰
۱۷۰۰۱۵۹۱۹۳۳۱
۱۸۰۰۷۷۴۰۷۸۱۴
۱۹۰۰۷۲۹۴۶۱۹۹
۲۰۰۰۶۲۷۸۱۰۵۷
۲۱۲۲۷۹۵۱۹۵۹۳
۲۲۰۰۱۰۳۲۵۳۳۶
۲۳۵۱۷۹۹۳۷۶۳۹
۲۴۴۳۸۰۳۱۵۶۲۲
۲۵۰۰۰۶۴۸۴۵۵۱
۲۶۶۰۱۹۹۸۱۱۲۶
۲۷۰۰۷۴۲۴۱۵۱۶
۲۸۰۵۲۰۲۴۱۴۹۵
۲۹۰۰۷۸۹۶۵۴۶۲
۳۰۴۰۱۱۸۷۴۴۱۱
۳۱۴۰۳۰۹۱۰۰۰۹
۳۲۰۰۱۶۷۸۵۲۸۲
۳۳۳۳۵۹۴۹۵۵۴۳
۳۴۰۰۶۱۳۵۶۸۶۷
۳۵۰۰۸۰۴۹۸۵۷۴
۳۶۰۰۷۷۳۴۶۳۷۸
۳۷۰۰۸۳۰۰۵۷۴۹
۳۸۰۰۶۷۰۳۱۲۵۰
۳۹۰۰۷۵۵۶۷۶۳۶
۴۰۰۶۷۰۱۴۶۸۸۹
۴۱۱۲۶۱۸۲۳۱۰۹
۴۲۰۳۸۶۴۷۵۲۰۲
۴۳۹۸۷۹۸۸۹۸۰۶
۴۴۳۹۹۲۵۱۹۸۷۲
۴۵۳۷۶۲۱۵۹۲۵۹
۴۶۳۳۰۹۵۲۵۶۴۳
۴۷۴۳۱۰۹۹۲۸۵۴
۴۸۰۰۱۱۰۸۰۳۳۷
۴۹۵۳۰۹۹۴۷۸۵۱
۵۰۱۶۳۹۹۰۹۶۳۱
۵۱۶۵۹۹۹۰۸۳۸۱
۵۲۰۰۶۸۶۲۲۵۳۸
۵۳۳۹۲۰۲۷۶۸۹۲
۵۴۰۰۷۲۲۵۳۰۵۳
۵۵۰۰۵۸۷۶۴۰۰۳
۵۶۶۵۹۹۵۶۷۰۴۵
۵۷۰۰۸۰۷۳۱۵۲۱
۵۸۰۰۶۳۲۸۸۵۹۱
۵۹۵۰۵۰۰۲۵۸۴۲
۶۰۰۰۱۲۳۱۵۹۱۵
۶۱۵۱۷۹۷۰۶۶۵۳
۶۲۰۰۱۲۸۶۴۶۱۷
۶۳۰۰۵۳۳۹۵۰۰۱
۶۴۰۰۵۷۳۶۷۷۴۴
۶۵۵۱۷۹۷۹۸۶۵۵
۶۶۰۰۶۰۵۹۳۷۸۴
۶۷۲۰۹۳۴۷۶۴۹۵
۶۸۰۰۵۹۶۴۸۷۴۰
۶۹۰۰۶۱۴۸۵۹۹۳
۷۰۰۰۸۰۴۶۷۰۹۱
۷۱۰۰۴۸۴۲۶۲۰۲
۷۲۰۰۶۸۰۰۵۵۵۵
۷۳۳۹۳۴۳۴۲۰۴۳
۷۴۰۰۵۹۱۹۵۸۰۰
۷۵۰۰۱۳۹۷۲۴۱۳
۷۶۰۰۶۴۸۲۲۶۲۱
۷۷۰۰۱۱۶۹۱۳۰۱
۷۸۰۰۷۲۹۳۷۷۵۰
۷۹۰۰۷۹۱۳۰۸۷۹
۸۰۰۰۸۱۷۲۰۰۸۴
۸۱۰۰۷۲۳۹۰۰۹۳
۸۲۳۸۰۱۸۰۰۹۲۱
۸۳۴۰۳۲۳۱۳۹۳۸
۸۴۰۴۵۳۷۰۸۶۵۱
۸۵۲۶۶۰۰۲۵۲۸۰
۸۶۰۰۷۷۹۹۳۹۲۶
۸۷۰۰۲۲۳۲۸۲۴۶
۸۸۰۰۴۶۷۴۱۰۲۱

مکانیکال

ردیفکد ملی
۱۱۳۸۲۲۸۱۱۵۳
۲۰۰۵۷۳۶۷۷۴۴
۳۳۳۵۹۴۹۵۵۴۳
۴۰۰۶۹۸۳۴۹۷۰
۵۳۸۰۱۸۰۰۹۲۱
۶۲۶۶۰۰۲۰۲۸۰
۷۰۰۶۸۳۰۸۶۲۰
۸۰۰۷۲۳۹۰۰۹۳
۹۰۵۲۰۴۹۸۹۵۱
۱۰۳۹۲۰۲۷۶۸۹۲
۱۱۰۰۶۳۲۸۸۵۹۱
۱۲۰۳۰۳۹۱۰۰۰۹
۱۳۰۰۸۱۷۲۰۰۸۴
۱۴۳۳۰۹۵۲۵۶۴۳
۱۵۰۰۶۰۸۵۹۵۵۵
۱۶۰۰۹۱۴۸۵۹۹۳
۱۷۰۰۵۸۴۹۴۱۱۱
۱۸۴۱۳۳۰۹۰۱۴۴
۱۹۴۳۱۰۹۹۲۸۵۴
۲۰۵۱۷۹۷۹۸۶۵۵
۲۱۲۹۷۲۳۱۷۲۴۶
۲۲۰۰۰۱۵۲۶۱۶۵
۲۳۳۹۳۲۲۲۰۲۴۲
۲۴۳۳۰۹۵۶۷۴۳۵
۲۵۴۳۸۰۳۱۵۶۲۲
۲۶۰۰۱۶۷۸۵۲۸۲
۲۷۰۰۰۷۵۸۷۹۳۱
۲۸۳۹۹۲۵۱۹۸۷۲
۲۹۴۰۳۲۳۱۳۹۳۸
۳۰۰۰۶۸۰۰۵۵۵۵
۳۱۳۳۵۹۹۴۳۳۱۷
۳۲۲۶۷۹۴۵۲۵۶۹
۳۳۶۵۹۹۵۶۷۰۴۵
۳۴۰۰۷۴۲۴۱۵۱۶
۳۵۱۸۲۹۱۵۶۷۴۸
۳۶۰۰۶۰۵۹۳۷۸۴
۳۷۰۰۱۱۰۸۰۳۳۷
۳۸۴۰۱۱۸۷۴۴۱۸
۳۹۵۱۷۹۷۰۶۶۵۳
۴۰۴۸۴۰۰۶۱۳۳۵
۴۱۰۰۵۸۷۶۴۰۰۳
۴۲۴۸۴۰۰۰۴۰۳۱
۴۳۰۰۵۹۱۹۵۸۰۰
۴۴۰۰۸۰۴۶۷۰۹۱
۴۵۰۰۵۶۰۵۶۸۰۱
۴۶۶۰۱۰۰۰۷۵۸۵
۴۷۳۸۷۵۷۲۵۳۹۵
۴۸۰۵۲۰۲۴۱۴۹۵
۴۹۰۳۲۲۶۵۲۳۰۸
۵۰۳۹۳۴۱۰۸۲۷۱
۵۱۴۸۷۹۸۸۹۸۰۶
۵۲۵۰۲۹۹۵۲۰۷۱
۵۳۰۰۱۶۸۳۳۶۶۱
۵۴۶۴۴۹۸۳۹۹۹۶
۵۵۰۴۵۳۶۷۵۳۹۵
۵۶۱۲۶۱۸۲۳۱۰۹
۵۷۰۰۶۱۳۵۶۸۶۷
۵۸۰۳۸۶۴۷۵۲۰۲
۵۹۰۰۱۱۲۵۷۲۴۵
۶۰۰۰۱۲۳۱۵۹۱۵
۶۱۰۰۸۰۴۹۸۵۷۴
۶۲۳۹۷۹۵۲۶۰۲۱

الکتریکال و راه اندازی

ردیفکد ملی
۱۰۶۷۰۱۴۶۸۸۹
۲۰۰۶۲۷۸۱۰۵۷
۳۰۰۶۱۳۵۶۸۶۷
۴۴۰۳۲۳۱۳۹۳۸
۵۰۰۱۱۵۲۶۱۶۵
۶۰۰۷۸۹۶۵۴۶۲
۷۵۰۵۰۰۲۵۸۴۲
۸۴۸۴۰۰۰۴۰۳۱
۹۰۵۲۰۲۴۱۴۹۵
۱۰۳۷۶۲۱۵۹۲۵۹
۱۱۵۰۲۹۹۵۲۰۷۱
۱۲۰۰۱۲۳۱۵۹۱۵
۱۳۰۶۸۲۳۶۸۳۱۸
۱۴۰۰۷۷۳۴۶۳۷۸
۱۵۳۳۰۹۵۶۷۴۳۵
۱۶۰۰۷۲۹۳۷۷۵۰
۱۷۵۵۶۰۲۳۵۰۶۷
۱۸۰۰۱۵۹۱۹۳۳۱
۱۹۵۱۷۹۹۳۷۶۳۹
۲۰۶۵۹۹۵۶۷۰۴۵
۲۱۴۰۳۰۹۱۰۰۰۹
۲۲۶۵۹۹۹۰۸۳۸۱
۲۳۰۴۵۳۶۷۵۳۹۵
۲۴۲۲۷۹۵۱۹۵۹۳
۲۵۰۰۶۹۹۷۴۲۰۹
۲۶۰۳۸۶۴۷۵۲۰۲
۲۷۰۰۶۸۶۲۲۵۳۸
۲۸۶۰۱۹۹۸۱۱۲۶
۲۹۹۸۷۹۸۸۹۸۰۶
۳۰۲۶۷۹۴۵۲۵۶۹
۳۱۳۹۳۴۳۴۲۰۴۳
۳۲۰۰۶۴۸۴۵۵۱
۳۳۰۰۱۳۹۷۲۴۱۳
۳۴۰۰۷۹۹۵۲۸۶۰
۳۵۰۰۱۱۰۸۰۳۳۷
۳۶۲۶۵۹۷۸۶۸۰۱
۳۷۰۰۸۳۰۰۵۷۴۹
۳۸۰۰۸۰۷۳۱۵۲۱
۳۹۰۰۴۸۴۲۶۲۰۲
۴۰۰۰۸۰۴۶۷۰۹۱
۴۱۰۰۱۷۷۵۱۶۷۵
۴۲۰۰۶۸۳۰۸۶۲۰
۴۳۰۰۵۸۷۶۴۰۰۳
۴۴۳۳۰۹۵۲۵۶۴۳
۴۵۰۰۱۶۷۸۵۲۸۲
۴۶۰۰۱۶۸۳۳۶۶۱
۴۷۰۰۷۷۴۰۷۸۱۴
۴۸۵۱۷۹۷۹۸۶۵۵
۴۹۰۰۶۷۰۳۱۲۵۰
۵۰۰۰۶۹۵۵۲۴۳۶
۵۱۳۹۳۴۱۰۸۲۷۱
۵۲۰۰۵۷۳۶۷۷۴۴
۵۳۴۸۴۰۰۶۱۳۳۵
۵۴۳۳۵۹۴۹۵۵۴۳
۵۵۴۳۸۰۳۱۵۶۲۲
۵۶۱۲۶۱۸۲۳۱۰۹
۵۷۲۹۷۲۳۱۷۲۴۶
۵۸۲۰۹۳۴۷۶۴۹۵
۵۹۳۹۲۰۲۷۶۸۹۲
۶۰۴۰۱۱۸۷۴۴۱۱
۶۱۰۰۶۰۵۹۳۷۸۴
۶۲۰۰۷۵۸۰۵۷۰۷
۶۳۵۳۰۹۹۴۷۸۵۱
۶۴۰۰۶۴۸۲۲۶۲۱
۶۵۰۰۸۲۳۴۸۱۸۹
۶۶۰۰۷۲۳۹۰۰۹۳
۶۷۳۸۷۵۷۲۵۳۹۵
۶۸۰۰۱۱۲۵۷۲۴۵
۶۹۰۰۷۰۲۹۸۵۵۶
۷۰۰۰۸۳۸۷۲۸۸۴
۷۱۲۶۶۰۰۲۵۲۸۰
۷۲۴۳۱۰۹۹۲۸۵۴
۷۳۱۷۱۸۲۹۰۹۲۶
۷۴۰۰۸۰۴۹۸۵۷۴
۷۵۰۰۶۰۸۵۹۵۵۵
۷۶۳۹۹۲۵۱۹۸۷۲
۷۷۰۰۶۳۲۸۸۵۹۱
۷۸۰۰۷۴۲۴۱۵۱۶
۷۹۰۰۷۲۹۴۶۱۹۹
۸۰۰۰۴۶۷۴۱۰۲۱
۸۱۱۶۳۹۹۰۹۶۳۱
۸۲۰۳۲۲۶۵۲۳۰۸
۸۳۳۸۰۱۸۰۰۹۲۱
۸۴۰۰۱۰۳۲۵۳۳۶
۸۵۶۴۴۹۸۳۹۹۹۶
۸۶۴۹۱۱۶۵۳۲۹۹
۸۷۰۰۶۸۴۲۱۶۶۴
۸۸۳۹۳۴۷۹۰۵۸۵
۸۹۰۰۶۸۰۰۵۵۵۵
۹۰۰۰۶۹۸۳۴۹۷۰
۹۱۰۰۶۱۴۸۵۹۹۳
۹۲۰۰۱۲۸۶۴۶۱۷
۹۳۰۰۵۹۷۴۲۴۶۱
۹۴۰۰۸۱۷۲۰۰۸۴


نوشته شده توسط:info@iseei.net - 541 مطلب
بازدید: ۹
برچسب ها: