اطلاعیه افراد بالای ۲۰ سال سابقه (فرم الف)

قابل توجه کلیه اعضای محترم

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران گرامی که دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار مستند در صنعت آسانسور میباشند و مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره  شرکت خود میباشند  و فرم الف را تکمیل نموده اند میرساند نسبت به ارائه مستندات در خصوص سوابق  مستند( سابقه بیمه یا سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت ) بیش از ۲۰ سال  اقدام نمایند و به همراه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی و یک قطعه عکس به سندیکا مراجعه نمایند.

باتشکر

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران  خدمات وابسته

شما ممکن است این را هم بپسندید