اطلاعیه در خصوص تحویل بموقع اسناد درمانی به سازمان بیمه سلامت جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان

بسمه تعالی


جناب آقای مهندس فرید کورس رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
با سلام احتراما” ، عطف به نامه شماره ۵۴۷۰۶۵ ۹۷ مورخ ۹۷/۰۹/۱۷ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، مدت زمان پذیرش برای بررسی پرونده های بیمارستانی بیمه شدگان بیمه سلامت (جهت دریافت سهم بیمه پایه ) حداکثر ۶ ماه از زمان ترخیص بیمه شده می باشد . لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان اقدام لازم در خصوص اطلاع رسانی در تحویل بموقع اسناد درمانی به سازمان بیمه سلامت مبذول فرمایید .

با تشکر
مجتمع خدمات بیمه ای تهران بزرگ

بسمه تعالی

وزارت بهداشت دهان و آموزش پزشکی

مدیر عامل محترم شرکت بیمه مکمل درمان آتیه سازان حافظ

مدیر عامل محترم شرکت بیمه تکمیلی آسیا

مدیر عامل محترم شرکت بیمه تکمیلی دانا

مدیر عامل محترم شرکت بیمه تکمیلی البرز

مدیر عامل محترم شرکت بیمه تتمینی پارسیان

مدیر عامل محترم شرکت بیمه تکمیلی معلم

مدیر عامل محترم شرکت بیمه تکمیلی دی

موضوع: بازه زمان پذیرش پرونده های بیمارستانی .

سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند با عنایت به محدودیت زمان پذیرش برای محاسبه هزینه پرونده های بیمارستانی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت از تاریخ ترخیص بیمارستان (حداکثر شش ماه از زمان ترخیص ) خواهشمند است برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان دستورات مقتضی جهت تسریع روند رسیدگی و اطلاع رسانی لازم به بیمه شدگان برای تحویل بموقع اسناد درمانی را به این سازمان معمول نمایند. پیشاپیش از عنایت و همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.

دکتر کورش فرزین

مدیر کل بیمه سلامت استان تهران

سایر مطالب