اطلاعیه مهم، اصلاح شیوه نامه جدید پروانه صدور و تمدید طراحی و مونتاژ آسانسور

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سندیکا میرساند

با تلاش ۱۲ ماهه و پیگیری های مداوم خادمین شما در هیئت مدیره و بازرسین سندیکا و با همکاری و مساعدت مثبت مدیران و کارشناس دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت ، معدن و تجارت شیوه نامه تمدید پروانه های طراحی و مونتاژ اصلاح گردید بنحوی که همکاران عزیز  مشکلی در جهت تمدید پروانه های خود را نداشته باشند امیدواریم با پشتیبانی و حمایت شما اعضای محترم بتوانیم در کلیه زمینه ها مشکلات موجود در این صنعت را از پیش رو برداریم ضمناً اظهار میدارد هرگونه اطلاعیه ای در کلیه زمینه ها صرفاً از کانال سندیکا اطلاع رسانی می گردد و سایر اطلاعیه ها در سایت های مجازی و غیر و به هیچ عنوان مورد تائید هیئت مدیره نمی باشد در خاتمه لازم است تشکر خاص هیئت مدیره و بازرسین سندیکا به نمایندگی از شما اعضای محترم از آقایان مهندس رحیم ادریسی و مهندس عباس ابریشمی را که در خصوص اصلاح شیوه نامه از طرف هیئت مدیره تلاش نموده اند ابراز میداریم.

شما ممکن است این را هم بپسندید