اطلاعیه مهم در خصوص صدور و تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی جهت حضور در مجمع مورخ ۹۶/۰۵/۰۹

اعضای محترم سندیکا

لطفا تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۴ نسبت به صدور یا تمدید کارت عضویت اتاق بازگانی خود از طریق آدرس اینترنتی http://cscs.chambertrust.ir ، جهت شرکت در مجمع روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ ، اقدام نموده و پرینت ثبت نام خود را به دبیرخانه سندیکا ارسال نمائید.نکته در انتهای مراحل ثبت نام در کادر پیام برای کارشناس حتما کلمه تشکل آسانسور را درج نمایید.

ضمنا جهت تسریع در انجام مراحل صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی، بعد از ثبت نام اینترنتی حضورا به اتاق تهران به آدرس خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)  بالاتر از پارک ساعی روبروی خیابان ۲۱ پلاک ۸۲ طبقه همکف واحد عضویت مراجعه و حق عضویت را واریز نموده و کارت خود را دریافت نمایید.

شایان ذکر است کسانی که ثبت نام نموده اما در گرفتن کارت مشکل دارند و کسانی که در ثبت نام مشکل دارن  با خانم مکرمى در دبیرخانه سندیکا هماهنگ نموده و مدارک خود را به سندیکا ارسال نمایند.

شما ممکن است این را هم بپسندید