اطلاعیه مهم در خصوص عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

اطلاعیه مهم

قابل توجه اعضای محترم سندیکا

با توجه به استعلام سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و عدم تایید اتاق بازرگانی ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ برگزار نمیگردد.

سایر مطالب