اطلاعیه مهم در خصوص نمایشگاه بوستان گفتگو

اطلاعیه مهم

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران میرساند، بر اساس اطلاع رسانی هایی که اخیرا در خصوص برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه آسانسور در محل بوستان گفتگو (دی ماه ۹۵) صورت گرفته، به هیچ عنوان مورد تایید و حمایت این سندیکا نمی باشد.
شایان ذکر است  ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی که با مشارکت هیئت های خارجی و شرکت های بین المللی در نیمه اول سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد که در زمان مقرره اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.

شما ممکن است این را هم بپسندید