اعضای شعبه استان مازندران

ردیفنام شرکتنام مدیر عاملشماره ثبتتاریخ ثبتکد عضویتتلفن
1آسانبر قائم وزینقاسم اصغری39081388/06/1594/10242010443
2اوج بران سطح مازندرانبابک بهاری30211378/06/08176و9433273340
3آرمان اوج سپهر شمالحسن جمالی فر**165و9454270095
4آسانرو بهار نارنجمحمد محمد نژاد قلی48071387/04/20173و94*
5بوم سازان شمال قائمیاشار مصطفایی21991382/06/12178و9442200482
6ساریان صعود شمالمهدی مقصودی116001391/03/1694/15633261446
7هوشمند سازان روماک الکترونیکآرشا زارع110991390/05/23170و9433250861
8اریکهنادر سلطانی**128و9432311874
9اطلس تابان مازندرانابراهیم آور76601386/05/1794/10833348700
10اوج بام چالوسمهدی جوادی27311392/10/04118و94*
11اوج بانان صنعت شمالابراهیم ذوالفقاری48761391/08/16155و9442225555
12اوج بر آسمان آبیرامین براری121201391/12/23110و9433260062
13اوج بران آسانبر الموتهادی ابراهیمی29361393/08/2894/10754225558
14اوج بران خزرمهدی کاظمیان**148و9442332252
15اوج پیمای کهنعباس کهنسال*1390/10/12149و94ندارد
16اوج سیر طبرستانمحمود یونسی24331389/08/05162و9452222671
17اوج سیر کاسپینصادق خسروی**123و94*
18ایمن صعود هزار خانیامیر هزار خانی56531394/07/30166و9442034968
19آذرخش محمود ابادذبیح الله شکیبا**136و94*
20آرام پیمای صعود تهرانمحمد عزیزی1952301389/04/23180و94*
21آرایه آسانبر کاسپینمحسن اصغری3992161389/02/1694/10334546116
22آریا ایمن رو نوشهرامید اکبر زاده27041391/09/01106و9452358733
23آریا طرح آسیامجتبی رئیسی27501393/11/25168و9435753747
24آسان گستر پدیده هوشمند ساریمسعود فرقانی127841393/05/18144و9433264475
25آسانبر اوج پیما شمسسپهسالار شمس21751388/07/26134و9452290533
26آسانبر ایمن رو آپادانامحمد تقی بهادری اسکویی4921389/07/04113و9454633160
27آسانبر تهران کاسپین اوجقربانعلی رادمهر4029941390/02/12124و9452253117
28آسانبر رجا سیر جنوبوحید طهماسبی94841388/07/26139و9442078269
29آسانبر سازان کاسپینعلی جقه تایی97811388/12/06117و9433247573
30آسانبر سازان ورسکسعید خاکباز72951392/12/14122و9432205822
31آسانبر کابین آسمان خزرمنظر امیر سلیمانی60251389/10/21177و9432394237
32آسانبر کیهان زمینسید جلیل میرباقری*1389/07/20159و9435281553
33آسانبر مدرن شمالمهدی سرور همایون35951384/07/03175و9432326895
34آسانبر و پله برقی ره پویان عرش شمالسید سینا حسینی27311392/06/01174و94*
35آسانبر و پله برقی عرش پیما کاسپیننیما طالقانی23681389/02/21140و9452223818
36آسانبر و پله برقی عمود پیمای خزرداریوش متاجی کوهر148771388/11/20158و9452383184
37آسانبرایمن فراز طبرستانامیر سلطانپور41181389/02/2894/12942045004
38آسانبرصنعت رادین چالوسامیر پالوچ27361392/10/30112و9452282013
39آسانرو نیکانکمیل رجبی97781388/12/04126و9433116254
40آسانسور ریلهای طلاییحامد مسعوردی25781392/06/31160و9435258587
41آسانسور عرش رو طبرستانمهدی لاریمی64241384/09/01157و9433543610
42آسانسور فضا رو مازندرانفریبرز قاسمیان126111393/02/07172و9433406127
43آسانسورنیل سان سازهعلیرضا حسینچی16371384/01/18121و9452246115
44آسایش صنعت طبرستانهادی رحمانی56931389/10/22169و9442258836
45پاسارگاد فارسحسین مرزدار164431383/09/20161و9433354317
46پیشرو آسانبر شمسحمید شمسی124801392/08/29133و9433108835
47پیشرو صنعت نوآوران وژک رامسرحسین رستمیان13711394/07/26171و94*
48تاسیسات بهینه گستر ساریسید جلیل شریفی61361384/04/21135و9433249273
49تک رو آسانبر عمرانعزیز الله علینیا عمران2509161384/04/25167و9433251629
50توان کاران ایمن رو شمالحسن حیدر زاده53411383/02/0994/11933358772
51خدمات فنی و مهندسی آریا اسانبر نکاعلی یعقوبی بریحانی11481391/03/03163و9434742120
52رویان بهساز طبرستانمحمد محمدی19541381/06/0594/15342262678
53سپهرصنعت بهدینهادی غربی84481387/010/12141و9433323606
54سهیل آسانبر سامانسامان جنیدی101511389/05/02114و9433328565
55سیل آسای مازندرانعباس میر عمادی8205*179و9433406651
56شوکا آسانبرجمشید اسدی79161386/09/0694/104*
57صعود اندیشان فراز شمالمجید مشتاقی11321391/01/21154و94*
58طاها اوج پروازافشین پور رضا106771389/11/19164و9433366285
59فنی مهندسی آسانبر وپله برقی ارم آریایینیما بهمنی20141387/07/04111و9454271735
60کیمیا آسانبر شمالمریم پور حسین18251388/02/01145و9435281605
61مازند خیز( کاواک)رحمان مسلمی سنگ تابی21031382/02/2294/12542207309
62مبنا الکترونیک شمالمصطفی حاجی زاده10961389/08/02120و9444885991
63مهندسی الکترونیک امید یارمرتضی امانی41931386/01/2894/10934544444
64مهندسی اوج پردازان کاوه شمالاحسان شیرزاد50071392/02/19147و9442258735
65مهندسی کهکشان پیمای تیامابوذر طاهری25381391/05/02138و9454231359
66نانو الکتریک طبرستانحسین شاهمرادی26091391/09/26137و94*
67نیرو محرکه کاسپینجواد ابراهیمی12701387/10/0594/10544520237
68یگان آسانبر شرقاکبر فرهودی**94/143*