انعقاد تفاهم نامه همکاری با مدرسه فوتبال ستارگان خزر آریانا جهت اوقات فراغت کوکان شرکت های عضو سندیکا