اولین دوره آموزش اصول کلی و شرایط اساسی قراردادها برگزار گردید

 

بسمه تعالی

 

اولین دوره آموزش اصول کلی و شرایط اساسی قراردادها برگزار گردید.

اولین دوره آموزش اصول کلی و شرایط اساسی قراردادها با حضور نمایندگان شرکت های عضو در مورخ ۹۵٫۱۰٫۰۱ در محل سندیکا برگزار گردید.

این دوره به همت کمیته طرح و برنامه و با تدریس جناب آقای دکتر نورانی از ساعت ۱۰ لغایت ۱۴ تشکیل گردید.

به دلیل استقبال اعضا و کثرت مطالب مقرر گردید این جلسه در طی چند روز آینده در محل سندیکا مجددا برگزار و تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید