اولین نمایشگاه و کنفرانس پالایش و پتروشیمی عمان ۲۵ لغایت ۲۷ اسفند

اولین نمایشگاه و کنفرانس پالایش و پتروشیمی عمان ۲۵ لغایت ۲۷ اسفند

اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عمان
اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
با سلام
احتراما ، به پیوست اطلاعات مربوط به اولین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی پالایش و پتروشیمی عمان ۲۰۱۵ که توسط شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۷ اسفند ماه سالجاری در مرکز نمایشگاهی مسقط در کشور عمان برگزار میگردد جهت استحضار تقدیم میگردد.

_1

شما ممکن است این را هم بپسندید