بررسی مشکلات شرکت‌های عضو سندیکا

 

اعضای هیئت مدیره سندیکا در دومین جلسه خود  درباره مسایل و مشکلات شرکت‌های عضو خود به بحث و بررسی پرداختند.

استاندارد در بازرسی و دستورالعمل شیوه نامه جدید پروانه طراحی و مونتاژ از مسایل مهم فعالین صنعت آسانسور است. سندیکا با توجه به جایگاه مهم خود در صنعت آسانسور در پی اصلاح و تسهیل مشکلات اعضای خود است.

IMG_26360 IMG_26361 IMG_2636q

شما ممکن است این را هم بپسندید