بروشور اطلاع رسانی ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی

رئیس محترم اتاق اصناف ایران

رئیس محترم اتاق اصناف تهران

رئیس محترم اتاق تعاون ایران 

رئیس محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید طرح ابلاغ الکرونیکی اوراق مالیاتی در راستای توسعه دولت الکترونیک

تکریم مودیان مالیاتی و تسهیل و تسریع خدمات رسانی به شهروندان در اقدام است . بدیهی است به منظور بهره مندی هرچه مطلوبتر فعالان اقتصادی، این طرح نیازمند آگاهی رسانی موثر و اطلاع رسانی همه جانبه توسط آن مجموعه می باشد .

در همین رابطه،بروشور اطلاع رسانی طرح مذکور که شامل اطلاعات مربوط به شیوه ثبت درخواست بهره مندی از این خدمت،مقررات ابلاغ الکترونیکی و چگونگی آن می باشد .بروشور های آموزشی به نشانی www.intamedia.ir قابل دریافت و بهره برداری می باشد .

سایر مطالب