برگزاری جلسه کمیته آموزش در خصوص بررسی مقالات سومین سمینار ایمنی مورخ ۹۵/۹/۳

گزارش تصویری برگزاری جلسه سمینار ایمنی مورخ ۹۵/۹/۳ روز چهار شنبه در محل سندیکا 

شما ممکن است این را هم بپسندید