برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ویرایش جدید استاندارد ملی و آشنایی با پرسشنامه یکسان بازرسی در آذربایجان غربی برگزار گردید

پیرو برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ویرایش جدید استاندارد ملی و آشنایی با پرسشنامه یکسان بازرسی استان آذربایجان غربی (مورخ ۱۶ و ۱۷ دی ماه) آزمون این دوره در تاریخ ۹۴/۱۱/۰۴ در محل اداره استاندارد شهر ارومیه و با حضور ۲۹ نفر شرکت کننده و نمایندگان سندیکا و اداره استاندارد استان اذربایجان غربی برگزار گردید.

شما ممکن است این را هم بپسندید