برگزاری دوره مدیران فنی پیشکسوت صنعت آسانسور (فرم الف) مورخ ۹۴/۱۲/۰۵

کلاس های آموزش مدیران فنی گروه فرم الف با هماهنگی و برنامه ریزی کمیته های آموزش و ارزشیابی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با حضور نزدیک به ۵۰ نفر از پیشکسوت صنعت آسانسور که سابقه آنها بیش از ۲۰ سال در صنعت آسانسور می باشد.

در محل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با حضور مدرسین آقایان مهندس یاسان و مهندس عبادی کارشناس شرکت بازرسی مهندسی برگزار گردید.

شما ممکن است این را هم بپسندید