سی و سومین جلسه هیئت مدیره سندیکا مورخ ۹۴/۱۲/۱۶

۱-­ بررسی برنامه های آموزشی سال ۹۵ ارائه شده از سوی کمیته آموزش مورد تصویب قرار گرفت.

۲- بررسی و تصویب نرخنامه سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی سال ۹۵

۳- بررسی تمدید پروانه طراحی و مونتاژ برخی از شرکتهای عضو مورد تصویب قرار گرفت.

شما ممکن است این را هم بپسندید