تبلیغات در سایت و نشریه سندیکا

وب سایت سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران جهت معرفی شرکت‌ها و دست‌اندرکاران صنعت آسانسور، پله برقی و صنایع وابسته آگهی می‌پذیرد.

کلیه اعضای محترم علاقه‌مند، جهت معرفی خود می‌توانند با دفتر مرکزی سندیکا با شماره های ۴۴۲۷۳۰۴۵-۵۰  و فکس ۴۴۲۷۳۰۵۱ و یا با پست الکترونیک info@iseei.net تماس حاصل نمایند.

تعرفه تبلیغات در وب سایت سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

تعرفه تبلیغات در نشریه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران