تسلیت به ریاست محترم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

جناب آقای مهندس زهره وندی ریاست محترم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت. جناب آقای مهندس زهره وندی ریاست محترم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته درگذشت مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای ایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

هیئت مدیره و بازرسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته.

سایر مطالب