تعرفه تبلیغات سایت سندیکا در سال ۱۴۰۰ به همراه فرم درخواست

بسمه تعالی

قابل توجه اعضای محترم سندیکا

     سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد جایگاه های تبلیغاتی وب سایت www.iseei.net  را مطابق شرح ذیل و شکل  مندرج در صفحه دوم واگذار نماید:

الف – جایگاهای A1 تا A10 بر اساس قرعه کشی بمدت ۳ ماه:

  • جایگاه A1 ماهیانه ۱،۲۵۰،۰۰۰ هزار تومان (هزینه سه ماهه ۳.۷۵۰.۰۰۰ تومان)
  • جایگاه A2 ماهیانه ۱،۱۵۰،۰۰۰ هزار تومان (هزینه سه ماهه ۳.۴۵۰.۰۰۰ تومان)
  • جایگاه A3 ماهیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ هزار تومان (هزینه سه ماهه ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان)
  • جایگاه A4 ماهیانه ۹۰۰،۰۰۰ هزار تومان (هزینه سه ماهه ۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان)
  • جایگاه A5 ماهیانه ۷۵۰،۰۰۰ هزار تومان (هزینه سه ماهه ۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان)
  • جایگاه A6 و جایگاه های پایین تر ماهیانه ۶۵۰،۰۰۰ هزار تومان (هزینه سه ماهه ۱.۹۵۰.۰۰۰ تومان)

ب- جایگاه های مزایده ای به مدت ۳ ماه

  • جایگاه هدر سایت حداقل مبلغ سه میلیون یکصدوپنجاه هزار تومان (ماهیانه) و بر اساس مزایده به بالاترین پیشنهاد (هزینه سه ماهه ۹.۴۵۰.۰۰۰ تومان)
  • جایگاه B (ستون وسط) حداقل مبلغ یک میلیون و نهصد هزار تومان (ماهیانه) و بر اساس مزایده به بالاترین پیشنهاد (هزینه سه ماهه ۵.۷۰۰.۰۰۰ تومان)
    خواهشمند است در صورت تمایل فرم ذیل را تکمیل و به شماره ۰۹۳۸۶۸۲۲۷۲۲ تلگرام یا واتساپ نمائید.

نام شرکت:                                                          شماره عضویت:

نام مدیر عامل:                                                      وب سایت:

تلفن:                                                                 پست الکترونیک:

تلفن همراه جهت هماهنگی:

فرم سفارش آگهی در وب سایت رسمی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

الف – □ جایگاه تبلیغاتی A1-A10 (ستون سمت چپ بر اساس قرعه کشی – سه ماه)

ب □ جایگاه هدر – قیمت پیشنهادی : ماهیانه ……………………………………….ریال (حداقل قیمت پیشنهادی ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال)
  ج □ جایگاه ستون وسط – قیمت پیشنهادی : ماهیانه ……………………………………ریال (حداقل قیمت پیشنهادی ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

د –  □ تمدید

 

جایگاه تبلیغاتی مورد در خواست:

محل امضا و مهر شرکت

سایر مطالب