تعهدات، شرایط و مبلغ حق بیمه درمان تکمیلی

شرکت های محترم عضو سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

با سلام

احتراماً، بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اتمام قرارداد درمان تکمیلی به پیوست لیست تعهدات جهت اقدام به حضورتان اعلام می گردد.

  1. ۲۵% از حق بیمه کل به صورت نقد یا چک روز در وجه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران صادر گردد.
  2. مابقی حق بیمه بصورت ۶ ماهه و تاریخ اولین چک ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ و مابقی به ترتیب به تاریخ های ۱۳۹۴/۰۲/۳۱، ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ، ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ و۱۳۹۴/۰۶/۳۱  پرداخت گردد. ( چک ها حتماً در وجه بیمه معلم باشند)
  3. ارسال لیست مطابق جدول پیوست و بصورت CD و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ به واحد بیمه سندیکا الزامی می باشد. ( تاریخ فوق قابل تمدید نمی باشد. )

لازم به ذکر است علت تأخیر در اطلاع رسانی ، تشکیل جلسات متعدد با بیمه معلم به منظور تعدیل حق بیمه دریافتی بوده است.

جهت اطلاعات بیشتر با واحد بیمه سندیکا تماس حاصل فرمایید.

با احترام
امور بیمه سندیکا

(1)

دانلود لیست  تعرفه درمان تکمیلی اصلاح شده

دانلود نمونه فرم بیمه تکمیلی

سایر مطالب