تفاهم نامه همکاری سندیکای صنایع آسانسور با انجمن تولیدکنندگان صنایع آسانسور

بسمه تعالی

تفاهم نامه همکاری سندیکای صنایع آسانسور با انجمن تولیدکنندگان صنایع آسانسور

براساس این تفاهم نامه که فی مابین هیات مدیره سندیکا و هیات مدیره انجمن تولید کنندگان براساس مصوب مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۲ انجام پذیرفته بشرح ذیل تنظیم و اجرا خواهد شد .

هدف تفاهم نامه : همکاری و تعامل در خصوص توسعه و ارتقاء کمی و کیفی صنایع آسانسور و پله برقی و تأمین نیاز داخلی و با رویکرد صادرات و نیل به اهداف صنعت اقدامات ذیل ضروری خواهد بود .

۱- فراهم نمودن شرایط انگیزشی و تسهیلات ویژه برای عضویت اعضای تولیدکنندگان در سندیکا و اعضاء تولید کننده سندیکا در انجمن

۲- همکاری در جهت استاندارد سازی قطعات تولیدی و شناسنامه دار کردن محصولات براساس اولویت (کابین آسانسور- تابلو فرمان و … )

۳- همکاری درجهت حمایت از تولیدات با کیفیت ، ساخت داخل و تلاش جهت ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و ارتقاء دانش فنی و دستیابی به تکنولوژی روز دنیا (بر اساس ماده ۴-۶ اساسنامه سندیکا) و همکاری فنی در خصوص آزمایشگاههای تست محصولات مورد نیاز انجمن تولیدکنندگان

۴- همکاری کمیته فنی و آموزش با انجمن در خصوص موضوعات مرتبط مشترک

۵- همکاری در جهت تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها (مانند آئین نامه معاملات و خرید – آئین نامه انضباطی – دستور العمل و سیستم دبیرخانه ای)

۶- همکاری در جهت کارشناسی محصولات تولیدی اعضاء انجمن با شورای حل اختلاف سندیکا و انجمن

۷- همکاری در جهت پیگیری برخورد با افراد متخلف و خاطی و جاعل محصولات نامرغوب بجای محصولات   مارک دار از مراجع ذیصلاح

۸- همکاری در جهت امور رفاهی و بیمه و صندوق حمایت صنفی

۹- همکاری در جهت امور نمایشگاه های داخلی و خارجی

۱۰- همکاری در جهت امور فرهنگی و تبلیغی و سایت

۱۱- همکاری در جهت صادرات  محصولات با کیفیت و شناسنامه دار

 

                     فرید کورس                                                                     علی محمد منصوری

           رئیس هیئت مدیره سندیکا                                        رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان

تفاهم

شما ممکن است این را هم بپسندید