" />دفتر مرکزی - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

دفتر مرکزی

آدرس:

خیابان ستارخان – برق آلستوم – جنب آتش نشانی – خیابان نیرو – کوچه ۲ – پلاک ۵
کد پستی:۱۴۵۳۶۳۳۳۳۱

تلفن:

۴۴۲۷۳۰۴۵-۵۰

فکس:

۴۴۲۷۳۰۵۱

ایمیل:

info@iseei.net