زنجان

زنجان، سه راه امجدیه، اول خیابان مطهری، ساختمان ایرانمهر، طبقه دوم، واحد ۱۲

تلفن: ۳۳۵۴۰۸۳۲-۰۲۴

Email: iseei.zanjan@gmail.com
Site: www.iseeizn.ir

رییس هیات مدیره: محمود جعفری حقیقت پور