قزوین

خیابان نوروزیان، جنب حکمت ۵۲، ساختمان بیمه کارآفرین، طقه اول، واحد ۲

تلفکس:۰۲۸۳۳۶۸۴۶۸۰

سایت: www.qees.ir

رییس هیات مدیره: بهمن عباسی