مشهد، میدان استقلال، حد فاصل استقلال ۱ و ۳ پلاک ۵۱ طبقه ۳

تلفن:۰۵۱۳۶۰۱۵۰۳۰ -۰۵۱۳۶۰۱۵۰۳۱

فکس: ۰۵۱۳۶۰۷۷۵۲۹

سایت: http://www.lift-sandika.com

رئیس هیات مدیره: محمود خبیری

یک پاسخ ارائه کنید