" />خراسان رضوی - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

خراسان رضوی

مشهد، میدان استقلال، حد فاصل استقلال ۱ و ۳ پلاک ۵۱ طبقه ۳

تلفن:۰۵۱۳۶۰۱۵۰۳۰ -۰۵۱۳۶۰۱۵۰۳۱

فکس: ۰۵۱۳۶۰۷۷۵۲۹

سایت: http://www.lift-sandika.com

رئیس هیات مدیره: محمود خبیری