تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی

تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

همکاران ارجمند به اطلاع می رساند جهت تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران با دبیر خانه سندیکای آسانسور و پله برقی ایران به شماره ۵۰-۴۴۲۷۳۰۴۵ و شماره همراه ۰۹۳۰۲۰۶۹۲۳۵ تماس حاصل فرمایید.

سایر مطالب