تاکید بر توسعه آموزش‌های تخصصی و عمومی در کمیته آموزش سندیکا

 

جلسه کمیته آموزش سندیکا با حضور دبیر کمیته – شهرام مردمی متعلق- و اعضاء آن روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در محل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته تشکیل شد.

در این جلسه برنامه کمیته آموزش تشریح و اولویتهای اجرایی آن بیان شد. علاوه بر این در رابطه با چگونگی عملی نمودن برنامه های آتی کمیته بحث و بررسی شد.

گفتنی است در ادامه جلسه، کارگروه های ویژه و اعضاء آن مشخص شدند. اعضاء کمیته آموزش بر تلاش بیشتر برای توسعه آموزش‌های تخصصی و عمومی ویژه مدیران و کارشناسان شرکتهای عضو تاکید کردند.

IMG_3005 IMG_3016 IMG_3043

شما ممکن است این را هم بپسندید