ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ سندیکا

***  ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بیمه معلم(سندیکا) ***
با سلام
به اطلاع اعضای محترم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران می رساند، تعهدات بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ به همراه کلیه شرایط و فرم های مربوطه در ادامه  ارسال می گردد. خواهشمند است قبل از ثبت نام، کلیه مطالب مندرج در فرم ها و توضیحات را به دقت مطالعه فرمائید.

احتراماً ارسال مدارک و لیست های درمان تکمیلی را به روزهای آخر زمان ثبت نام، موکول نفرمائید.
مهلت ارسال مدارک حداکثر تا   ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ثبت نام)
با تشکر
نمایندگی سندیکا – بیمه معلم
۱۴۰۱/۱۱/۲۶

تعهدات بیمه عمر و حوادث گروهی :

تعهدات بیمه درمان تکمیلی بیمه معلم :

نکات مهم و توضیحات تکمیلی :

جمع آوری مدارک پزشکی به منظور دریافت خسارت :

فرم تعیین استفاده کنندگان از بیمه عمر و حوادث گروهی :

فرم متقاضیان درمان تکمیلی :

سایر مطالب