ثبت نام در دوره آموزش مقدماتی الزامات استاندارد پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک

اعضای محترم سندیکا

با سلام و احترام؛

کارگروه آموزش سندیکای آسانسور و پله برقی ایران، در نظر دارد با توجه به الزامی شدن اجرای استاندارد های ملی آسانسورهای هیدرولیکی از آخر فروردین سال ۱۴۰۰و استاندارد پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک، در ۲۳ و ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰سال  ساعت ۹ الی ۱۴ دوره های آموزش تخصصی مربوط به دوره آموزش مقدماتی و الزامات استاندارد پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک برگزار نماید.

بر همین اساس از کلیه همکاران گرامی دعوت به عمل می آید جهت افزایش دانش فنی خود و پرسنل فنی شرکت متبوع در این دوره حضور بهم رسانند.


به صورت مجازی


هزینه شرکت در دوره :

برای هر یک از پرسنل شرکت های عضو سندیکا: ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

برای هر یک از پرسنل شرکت های غیر عضو سندیکا: ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: تکمیل فرم موجود در سایت و پرداخت آنلاین هزینه دوره

ثبت نام در این دوره به پایان رسیده است.

سایر مطالب