جلسه بررسی تعرفه های گمرکی صنعت آسانسور در سندیکا مورخ ۹۵/۰۱/۱۸

 

در این جلسه که با حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسین سندیکا و تعدادی از صاحب نظران صنعت آسانسور تشکیل گردید.

با جمع آوری نظرات که منافع تمامی اعضای فعال در صنعت در آن مد نظر گرفته شده است را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران منعکس و مراتب جهت اصلاح تعرفه ها را پیگیری خواهند نمود

شما ممکن است این را هم بپسندید