جلسه تحویل سیلابس آموزشی رشته کارشناسی مهندسی آسانسور و پله برقی به مسولان دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی و دفتر برنامه ریزی درسی سازمان فنی و حرفه ای

نشست تحویل متون و سیلابس های تدوین شده توسط مهندسین و اعضای سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و مدرسین دانشگاه ها با حضور رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی و هیات رییسه و مدیر کارگروه آموزش سندیکا و کارشناسان دفتر برنامه ریزی سازمان فنی و حرفه ای و دیگر مدعوین، نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل سندیکا برگزار شد.

محمدرضا زهره‌وندی رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، در آغاز ضمن خیر مقدم به حاضران، از تدوین متون آموزشی و سیلابس های تهیه شده با عنوان فعالیتی بزرگ و ماندگار در تاریخ صنعت یاد کرد و از کمیته آموزش و هیات مدیره سندیکا، از همکاری مسولان مربوطه در دانشگاه فنی و حرفه ای و مولفین تقدیر بعمل آورد.

 ایرج نیازی اربابی نایب رئیس هیات مدیره سندیکا و مدیر کارگروه تجهیز کارگاه های آموزشی نیز سرفصل های تدوین شده را از مهمترین مسائل تخصصی و فنی مهندسی و کاربردی صنعت جهت آموزش دانشجویان و علاقمندان عنوان کرد.

عبدی سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی هم با تاکید بر اهمیت تاسیس رشته آسانسور، تاسیس و تجهیز کارگاه عظیم آموزشی رشته مهندسی حرفه ای آسانسور و پله برقی در محل دانشگاه توسط سندیکا و اعضای آن را، کاری بزرگ و ماندگار برای نسل های بعد برشمرد.
در این نشست همچنین خانم رفیعی و خانم اکبری نمایندگان دفتر برنامه ریزی درسی سازمان مرکزی فنی و حرفه ای، امیر خرمی دبیر کارگروه اموزش سندیکا و نیز مدیر کارگروه آموزش رشته آسانسور در دانشگاه فنی و حرفه ای، مهاجر از اساتید و مدرس دانشگاه و سهراب دنیابیگی مدیر اجرایی مجله دنیای آسانسور حضور داشته و به بیان نقطه نظرات پرداخته و مطالبی را بیان داشتند.

سایر مطالب