جلسه کمیته طرح و برنامه در خصوص پیشنهاد تعرفه های واردات آسانسور و قطعات برای سال ۹۷ با حضور جمعی از شرکت های دارای پروانه طراحی و مونتاژ، تولید کنندگان و بازرگانان

پیرو نامه ارسالی از سوی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر دریافت نقطه نظر سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در خصوص تعرفه های واردات آسانسور کامل و همچنین قطعات آسانسور در سال ۹۷، جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ با حضور جمعی از پیشکسوتان، تولید کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان در محل سندیکا تشکیل شد که پس از بحث و بررسی کارشناسی موضوع مقرر گردید:

تعرفه های مروط به واردات لوازم و قطعات آسانسور با همان تعرفه های سال ۹۶ و تعرفه های مربوط به آسانسور کامل به نحو منطقی افزایش یابد.

شما ممکن است این را هم بپسندید