جلسه جا نمایی اسپانسرهای سومین سمینار ایمنی

 

بسمه تعالی

جلسه جا نمایی اسپانسرهای سومین سمینار ایمنی

 

جلسه جا نمایی اسپانسرهای سومین سمینار ایمنی در روز سه شنبه مورخ ۹۵٫۹٫۳۰ راس ساعت ۱۳ الی ۱۴ در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دبیر کمیته آموزش جناب آقای مهندس شهرام مردمی ضمن خیر مقدم از کسانی که در جلسه حضور به هم رساندند توضیحاتی در خصوص عملکرد روز سمینار نمایندگان شرکتهای حامی مالی محترم ارائه نمود .در ادامه جلسه پرسش و پاسخ هایی از طرف حامیان مالی سمینار در مورد اشکالات سال گذشته مطرح و توضیحاتی را در آن خصوص بیان کردند و در انتهای جلسه نیز مراسم قرعه کشی جانمایی اسپانسر های سومین سمینار ایمنی انجام شد.

شما ممکن است این را هم بپسندید