جلسه مشترک نمایندگان سازمان صنایع استان تهران و سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در ارتباط با بررسی نهایی سامانه آسانه

جلسه مشترک نمایندگان سازمان صنایع استان تهران و سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در مورخ ۹۶/۰۷/۲۶ در ارتباط با بررسی نهایی سامانه آسانه و نحوه بهره برداری در محل سندیکای ایران برگزار گردید در این جلسه تفاهم نامه همکاری متقابل دیگری در ارتباط با نحوه اجرای سامانه آسانه بین طرفین منعقد شد و اکثر دسترسی اطلاعات سامانه در اختیار ادمین سازمان قرار گرفت. با توافق نهایی فوق آمار تولید سالانه آسانسور و همچنین کنترل وضعیت فروش و ثبت قراردادها جهت عدم سوء استفاده بازار فروش توسط افراد غیر مسئول و مبارزه با مهرفروشی در اختیار سازمان صنایع قرار گرفت.

شما ممکن است این را هم بپسندید