جلسه مشترک نمایندگان سازمان صنایع و کارشناسان سازمان مدیریت صنعتی و سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

دسته: دسته‌بندی نشده
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۶

جلسه مشترک نمایندگان سازمان صنایع و کارشناسان سازمان مدیریت صنعتی و سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران جهت بررسی و تبادل نظردر خصوص بررسی آیین نامه تدوین شده رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۳ در محل سندیکا تشکیل گردید نمایندگان صنایع و سندیکا پس از استماع گزارش و برنامه های تنظیم شده توسط کارشناسان سازمان مدیریت در ارتباط با نحوه رتبه بندی خواهان اطلاعت بیشتر و برگزاری جلسات مشترک دیگری جهت بررسی دقیقتر و اتخاذ هر گونه تصمیم احتمالی شدند.


نوشته شده توسط:info@iseei.net - 541 مطلب
بازدید: ۷
برچسب ها: