جلسه مشترک نمایندگان محترم وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران با اعضای هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

این جلسه با حضور جناب آقایان دکتر شیروی مدیر کل محترم ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت، مهندس فتح اللهی معاون محترم صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، دکتر مداحی رئیس اداره تجهیزات صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت، مهندس پور سعید رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران،مهندس موسوی کارشناس صنعت آسانسور در وزارت صنعت معدن معدن و تجارت، مهندس هرمزان کارشناس صنعت آسانسور سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و با حضور اعضای هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در محل دفتر این سندیکا برگزار گردید.
در جلسه مذکور تصمیمات مهمی در خصوص نحوه صدور پروانه طراحی و مونتاژ و دیگر مشکلات موجود در صنعت آسانسور اتخاذ گردید که بزودی در خصوص آن اطلاع رسانی می گردد.

شما ممکن است این را هم بپسندید