جلسه چهارم و پنجم بررسی پیش‌نویس استاندارد “سربکسل ها برای طناب های سیم فولادی” در روزهای شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ و ۰۶/۱۱/ ۹۷ برگزار شد.

جلسه چهارم و پنجم  بررسی پیش‌نویس استانداردBS EN 13411   “سربکسل ها برای طناب های سیم فولادی” با حضور جمعی از خبرگان صنعت وشرکت‌های بازرسی در روزهای شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ و ۰۶/۱۱/ ۹۷ برگزار و بندهایی از این پیش‌نویس بررسی و تدوین شد.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات برای اتصالات انتهائی قلاب گوه ای نا متقارن برای طناب های فولادی بافته شده است که موردنیاز آزمایشگاه‌ها، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان می‌باشد.

این استاندارد در مورد تمام خطرات مهم، موقعیت‌های خطرناک و حوادث مرتبط برای اتصالات قلاب های گوه ای نامتقارن طناب های فولادی، هنگام استفاده در شرایط از پیش تعیین شده و یا در شرایط استفاده نادرست که برای سازنده به طور منطقی قابل پیش بینی هستند، بحث می کند.

سایر مطالب