هیئت مدیره و بازرسین

محمدرضا زهره وندی

رئیس هیئت مدیره – دبیر کمیته امور شعب

رحیم ادریسی

نائب رئیس هیئت مدیره – دبیر کمیته ارزشیابی

iseei_board (7)

ایرج نیازی

نائب رئیس هیئت مدیره – دبیر کمیته رفاهی و امور بیمه

Noimage_pro

تورج شفائی

خزانه دار

 

flag

کیان عباسی

دبیر کمیته فرهنگی

iseei_board_1

علیرضا یوسفی

دبیر کمیته طرح وبرنامه

 

iseei_board (4)

انوشیروان شکاری

دبیر کمیته فنی و استاندارد

 

Noimage_pro

شهرام مردمی متعلق

دبیر کمیته آموزش

 

Noimage_pro

محمود عرب زاده

دبیر کمیته حل اختلاف

Noimage_pro

نادر الهی

بازرس اصلی

flag

حمید رضا ناهیدی

بازرس اصلی

Noimage_pro

فرید حریری

علی البدل هیئت مدیره

Noimage_pro

عباس ابریشمی

علی البدل هیئت مدیره

Noimage_pro

قاسم رحمانی

علی البدل هیئت مدیره

Noimage_pro

سید سعید هیبتی

بازرس علی البدل