دهمین جلسه کمیسیون تدوین استاندارد (BS EN 81-58:2018 آزمون مقاومت در برابر آتش درهای آسانسور) در مورخ ۹۷/۱۱/۱۶ برگزار شد.

دسته: آخرین مطالب , کمیته فنی
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

دهمین جلسه کمیسیون تدوین استاندارد (BS EN 81-58:2018 آزمون مقاومت در برابر آتش درهای آسانسور) با حضور اعضای کمیسیون تشکیل شد و پیوست های “ب” و “پ”و”ت” که در خصوص ساختار نگهدارنده، روش صحه گذاری، اندازه گیری نرخ نشتی و محاسبه نرخ نشتی می باشند، مورد بررسی قرار گرفت.


نوشته شده توسط:info@iseei.net - 661 مطلب
بازدید: ۲۸
برچسب ها: