دوره آموزشی مدیریت قراردادها

دوره مدیریت امور قراردادها :
آشنایی با کلیه اصول مبانی و مقررات مورد نیاز به منظور تنظیم یک قرارداد در چهارچوب قوانین در حوزه کسب و کار

مدرس دوره:
«محسن نورانی سوادکوهی»
دکترای تخصصی p.h.d حقوق جزا و جرم شناسی

تاریخ برگزاری دوره:

گروه اول ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
گروه دوم ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶

هزینه ثبت نام برای هر نفر:
۳۵۰ هزار تومان برای شرکت های عضو
۵۰۰ هزار تومان برای شرکت های غیر عضو

هر نفر امکان شرکت در یکی از دو گروه را دارا می باشد.

با عنـایت به اینکه تنـظیم و عـقـد قـرارداد، یکی از الـزامـات اجـتناب ناپذیر در حوزه انواع مختلف کسب و کار به شمار می رود ،بر همین اساس کلیه شرکت ها، سازمان ها، ارگان ها و حتی اشخاص حقیقی در روند انجام معـاملات رو زانه خود نیـازمند آشنایی با امـور قـرارداد و مـدیریـت امـور قرار داد میباشند.

یکی از مهمترین اسیب ها و تبعات بعضا جبران ناپذیر ناشی از عدم اشراف اشخاص حقوقی و حقیقی ، نسبت به مدیریت عقود ،ابطال قرار داد ها میباشد. به همین جهت ضرورت اشنایی با مبانی عقود و قراردادها، برای همه شرکت ها، علی الخصوص مدیران اشخاص حقوقی، ضروری میباشد.

جهت ثبت نام لطفا پس از تکمیل فرم ذیل نسبت به واریز هزینه دوره به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۶۶۳۴۹۴۹ بنام جلال زارع چنیجانی اقدام نموده و فیش واریزی را  به همراه مشخصات فرد ثبت نامی به شماره ۰۹۳۸۶۸۲۲۷۲ ارسال نمایید. بدیهی می باشد با توجه به ظرفیت محدود دوره به ثبت نام های فاقد فیش واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر مطالب