دوره آموزش بازرسی و استاندارد پله برقی

دوره آموزش بازرسی و استاندارد پله برقی

مدرس دوره:
« پویا غلامی
»

تاریخ برگزاری دوره: ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲

هزینه ثبت نام برای هر نفر:
۵۰۰ هزار تومان برای شرکت های عضو و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب
یک میلیون و دویست هزار تومان برای شرکت های غیر عضو

«مباحث دوره»

• بررسی اجزا پلکان برقی با تعریف استانداردی آن ها
• مبانی ابعادی برای جایگذاری و چیدمان پلکان برقی در محل پروژه و فواصل
 پلکان برقی از موانع و از یکدیگر.
• مفاهیم استانداردی طراحی سازه و صفحات حمل کننده پله ها و آزمون های مربوطه
• سرعت و شیب در پلکان برقی و پیاده رو متحرک طبق استاندارد
• سیستم ترمز (اصلی و کمکی) مبانی استانداردی فواصل توقف ترمزی
• مبانی استانداردی نرده ها و پوشش ها
• استاندارد سیستم دستگیره
• مبانی استانداردی سیستم شانه و صفحات شانه
• سری ایمنی طبق استاندارد

• ملاحظات ساختمانی نصب پلکان برقی طبق استاندارد
• بررسی یک نمونه چک لیست پیشنهادی بازرسی استاندارد پلکان برقی مطابق متن استاندارد

جهت ثبت نام لطفا پس از تکمیل فرم ذیل نسبت به واریز هزینه دوره به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۶۶۳۴۹۴۹ بنام جلال زارع چنیجانی اقدام نموده و فیش واریزی را  به همراه مشخصات فرد ثبت نامی به شماره ۰۹۳۸۶۸۲۲۷۲۲ ارسال نمایید. بدیهی می‌باشد با توجه به ظرفیت محدود دوره به ثبت نام های فاقد فیش واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ثبت نام دوره آموزش بازرسی و استاندارد پله برقی

نام(Required)

سایر مطالب