دوره آموزش بازرسی و استاندارد آسانسورهای هیدرولیکی ابان ۱۴۰۲

دوره آموزش بازرسی و استاندارد آسانسورهای هیدرولیکی

مدرس دوره:
«امیر خرمی
»
«علی بی آرام»

تاریخ برگزاری دوره: ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۴۰۲

هزینه ثبت نام برای هر نفر:
هشتصد هزار تومان برای شرکت های عضو و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب
یک میلیون و هشتصد هزار تومان برای شرکت های غیر عضو

«مباحث دوره»

شناخت قطعات مورد نیاز استاندارد هیدرولیک
تعاریف اولیه مربوط آسانسور هیدرولیک
قطعات تخصصی در استاندارد هیدرولیک
قوانین اورهد و پیت و جانپناه
نحوه تست و آزمون در آسانسور
بررسی نحوه تست راپچر ولو
بررسی کامل بندهای تخصصی هیدرولیک در استاندارد
آشنایی با سیستم ضد خزش در هیدرولیک و کاربرد آن
نحوه تنظیم پرشرسوئیچ

جهت ثبت نام لطفا پس از تکمیل فرم ذیل نسبت به واریز هزینه دوره به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۶۶۳۴۹۴۹ بنام جلال زارع چنیجانی اقدام نموده و فیش واریزی را  به همراه مشخصات فرد ثبت نامی به شماره ۰۹۳۸۶۸۲۲۷۲۲ ارسال نمایید. بدیهی می‌باشد با توجه به ظرفیت محدود دوره به ثبت نام های فاقد فیش واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ثبت نام دوره آموزش بازرسی و استاندارد آسانسورهای هیدرولیکی آبان ماه ۱۴۰۲

نام(Required)

سایر مطالب