دوره آموزش درب و ریل آسانسور آبان ۱۴۰۲

دوره آموزش درب و ریل آسانسور

مدرس دوره:
«محسن مهاجر»

تاریخ برگزاری دوره: ۱۴ و ۱۵ آذر ۱۴۰۲

هزینه ثبت نام برای هر نفر:
۸۰۰ هزار تومان برای شرکت های عضو و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب
یک میلیون و هشتصد هزار تومان برای شرکت های غیر عضو

* آشنایی و شناخت اجزا و قطعات ریل ها :
– شناخت ریل و انواع آن و نیروهای وارده بر آن
– شناخت پشت بند ریل
– شناخت انواع براکت کابین و وزنه تعادل
– شناخت انواع لقمه (گیره ریل)
* آشنایی با شاقول و نحوه شاقول اندازی ریل ها
* نحوه پلمپ کردن چاه آسانسور
* طراحی و جانمایی ریل داخل چاه آسانسور ۱:۱و ۲:۱
* آشنایی با انواع ریل گذاری داخل چاه و طراحی آن در آسانسورهای کششی و هیدرولیکی
* آشنایی با قوانین استاندارد EN81 مربوط به ریل گذاری و چاه آسانسور
* آشنایی و شناخت اجزا و قطعات درب آسانسورها :
– شناخت درب نیمه اتوماتیک (لولیی ) و قطعات مربوط به آن
– شناخت قفل درب ، دیکتاتور ، فنر درب ، شیشه و قاب شیشه
– شناخت درب تمام اتوماتیک(انواع درب سانترال و تلسکوپی) و قطعات مربوط به آنها
– طریقه نصب و مونتاژ انواع درب نیمه و تمام اتوماتیک
* آشنایی با قوانین استاندارد EN81 مربوط به نصب درب ها

جهت ثبت نام لطفا پس از تکمیل فرم ذیل نسبت به واریز هزینه دوره به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۶۶۳۴۹۴۹ بنام جلال زارع چنیجانی اقدام نموده و فیش واریزی را  به همراه مشخصات فرد ثبت نامی به شماره ۰۹۳۸۶۸۲۲۷۲ ارسال نمایید. بدیهی می‌باشد با توجه به ظرفیت محدود دوره به ثبت نام های فاقد فیش واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ثبت نام دوره آموزش درب و ریل آسانسور ۱۴۰۲

نام(Required)

سایر مطالب