دوره آموزش نصب و راه اندازی آسانسورهای گیرلس

برگزاری دوره آموزش نصب و راه اندازی آسانسورهای گرلس
محل برگزاری سالن آمفی تئاتر دانشکده انقلاب
تاریخ برگزاری ۱۶تا ۱۸بهمن ماه
زمان برگزاری ساعت ۹تا ۱۷
۹تا ۱۲ ساعت اول
۱۲تا۱۴ انتراک و ناهار و نماز
۱۴تا۱۷ ساعت دوم
هزینه ثبت نام آزاد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

هزینه ثبت نام اعضا سندیکا و دانشجویان دانشکده انقلاب
۵.۰۰۰.۰۰۰ریال

جهت ثبت نام لطفا  نسبت به واریز هزینه دوره به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۶۶۳۴۹۴۹ بنام جلال زارع چنیجانی اقدام نموده و فیش واریزی را  به همراه مشخصات فرد ثبت نامی به شماره ۰۹۳۸۶۸۲۲۷۲۲ ارسال نمایید. بدیهی می‌باشد با توجه به ظرفیت محدود دوره به ثبت نام های فاقد فیش واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دوره آموزش نصب و راه اندازی آسانسورهای گیرلس بهمن ۱۴۰۲

نام(Required)

سایر مطالب