دوره های آموزشی سال ۹۷ سندیکای آسانسور

بسمه تعالی

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد جهت ارتقای دانش فنی همکاران و شاغلین در صنعت آسانسور و پله برقی کشور دوره های مختلفی به شرح جدول ذیل برگزار نماید.شایان ذکر است در پایان به شرکت کنندگان گواهی معتبر مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می گردد.
لذا از علاقمندان تقاضا می گردد فرم ثبت نام پیوست را تکمیل و پس از مشخص نمودن عنوان دوره مورد نظر به همراه مدارک ذیل به دبیرخانه سندیکا ارسال نمایند.

۱-     فیش واریزی شهریه هر دوره به شماره حساب ۰۱۰۰۱۱۷۲۹۲۰۰۳  (شماره شبا IR660540104302110117292003)
2-     کپی کارت ملی

۳-     یک قطعه عکس ۴*۳

ردیف

نام دوره

مدرس

تعداد جلسات

تاریخ های برگزاری

هزینه (ریال)

۱

دوره
آشنایی با موتورهای گیربکس، گیرلس و تعمیر
و نگهداری و رفع عیب آنها

آقایان مهندس سخاوت
و سپهری

۲جلسه
۴ ساعته

 

1.500.000 ریال شرکت عضو
۲٫۵
۰۰٫۰۰۰ ریال شرکت
غیر عضو

۲

مدیریت
استراتژیک ویژه مدیران عامل شرکت ها

آقای دکتر عزیزی

۱ جلسه
۴ ساعته

 

1.500.000 ریال شرکت عضو
۲٫۵
۰۰٫۰۰۰ ریال شرکت
غیر عضو

۳

دوره
آموزش مبانی و شناخت اجزا آسانسورهای هیدرولیکی

آقای مهندس
خرمی

۲جلسه
۴ ساعته

 

1.500.000 ریال شرکت عضو
۲٫۵
۰۰٫۰۰۰ ریال شرکت
غیر عضو

۴

دوره آموزش طراحی و
محاسبات آسانسور های هیدرولیکی

آقای مهندس خرمی

۲جلسه
۴ ساعته

 

1.500.000 ریال شرکت عضو
۲٫۵
۰۰٫۰۰۰ ریال شرکت
غیر عضو

۵

آسانسورها
و پلکان برقی بر اساس مقررات ملی ساختمان

آقای مهندس
دنیوی

۲جلسه
۴ ساعته

 

1.500.000 ریال شرکت عضو
۲٫۵
۰۰٫۰۰۰ ریال شرکت
غیر عضو

۶

گروه دوم آموزش
مقدماتی نرم افزار

۲۰۱۵
Lift Designer

اساتید کمیته آموزش

۴ جلسه
۴ ساعته

 

2.500.000 ریال نفر اول شرکت عضو
۳٫۰۰۰٫۰۰۰
ریال نفر دوم شرکت عضو
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال شرکت غیر عضو

۷

گروه
دوم آموزش پیشرفته نرم افزار

۲۰۱۵
Lift Designer

آقای مهندس
حریری

۴ جلسه
۴ ساعته

 

2.500.000 ریال نفر اول شرکت عضو
۳٫۰۰۰٫۰۰۰
ریال نفر دوم شرکت عضو
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال شرکت غیر عضو


همچنین از کلیه شرکت های عضو که علاقمند به مشارکت در برگزاری دوره ها به صورت حامی مالی و مطابق جدول ذیل میباشند، تقاضامیگردد تقاضای خود را به صورت کتبی به دبیرخانه سندیکا ارسال نمایند.

مزایای
حامی مالی

ردیف

درج لوگوی شرکت بر روی
هدایای آموزشی که به هنرجویان تقدیم میگردد

 1

نصب بنر حامی مالی در روز
های برگزاری دوره در محل برگزاری

 2

درج لوگوی حامی مالی در بخش آموزش
صفحه اول سایت سندیکا

 3

* عرضه اقلام اطلاع رسانی اعم از مکتوب، محیطی و ... توسط حامی مالی انجام میشود.

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید